Stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzony 12 marca 2020 roku w dalszym ciągu nie został odwołany, co równoznaczne jest z dalszą koniecznością prewencji szerzenia zakażeń ze szczególną uwagą poświęconą ochronie grup pacjentów o zwiększonym ryzyku zachorowalności. Do grupy tej należą między innymi pacjentki w ciążach powikłanych, noworodki urodzone przedwcześnie, noworodki urodzone z wadami […]

Read More

Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przebiegu ciąży. Zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży: między 11. a 14. tygodniem, między 18. a 22. tygodniem oraz po 30. tygodniu ciąży. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu […]

Read More

zacuje się, że zespół Downa występuje z częstością 1 na 800 żywych urodzeń, natomiast 60 proc. ciąż z trisomią 21 chromosomu u zarodka kończy się poronieniem samoistnym. Nierozdzielenie chromosów 21. może pojawić się zarówno w komórkach ojcowskich, jak i matczynych. Uszkodzenie występuje jednak częściej w komórkach matek. Jakie są znane medycynie czynniki ryzyka występowania tej choroby? […]

Read More

Podział nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży Nadciśnienie tętnicze w okresie ciąży można podzielić na dwa stany kliniczne: – nadciśnienie tętnicze przewlekłe — występujące przed ciążą lub rozpoznane przed 20. tygodniem ciąży i utrzymujące się zazwyczaj sześć tygodni i dłużej po porodzie, które może zostać zaklasyfikowane jako:  NT pierwotne;  NT wtórne;  – stany nadciśnieniowe związane z ciążą, […]

Read More

Badanie cytologiczne wykonuje się w celu profilaktyki i diagnostyki raka szyjki macicy. Badanie cytologiczne (cytologia) polega na pobraniu komórek z tarczy i kanału szyjki macicy przy pomocy szczoteczki na szkiełko podstawowe, utrwalone w czasie maksymalnie 20 sekund w alkoholu lub preparatem typu Cytofix. Badanie cytologiczne jest testem przesiewowym i nie powinno być traktowane jako rozpoznanie […]

Read More

Kwas foliowy to jedna z najważniejszych witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju oraz wzrastania płodu i noworodka. Kwas foliowy powinien być przyjmowany zarówno przed zajściem w ciążę, jak i w jej trakcie, a także w okresie karmienia piersią. Badania naukowe dowodzą, że niedobór kwasu foliowego może powodować: wyższe ryzyko powstawania wad cewy nerwowej, rozszczep wargi, zespół […]

Read More

Dr n. med. Magdalena Magnowska wskazuje, że o makrosomii płodu mówimy, gdy przewidywana masa płodu przekracza 4000g. Poród siłami natury w takim przypadku może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem powikłań porodowych zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Poród taki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dystocji barkowej dla ciężarnej. Dodatkowe czynniki ryzyka występują w przypadku […]

Read More

Antybiotyki w ciąży – czy można je stosować? Odpowiada dr n. med. Magdalena Magnowska – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz w ginekologii onkologicznej w Luboniu.  Istnieje grupa antybiotyków, które mogą być bezpiecznie stosowane w ciąży, jednak należy pamiętać, że antybiotyki w ciąży zawsze niosą ze sobą ryzyko powikłań oraz o konieczności ich stosowania […]

Read More

Badanie TSH to jedno z pierwszych badań, które zlecane jest w trakcie ciąży przez dr n. med. Magdalenę Magnowską – ginekolog-położnik w Tarnowie Podgórnym. Choroby tarczycy mogą bowiem niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży. Jeśli u pacjentki w trakcie wizyty w ciąży oraz na podstawie wyników badań zostanie rozpoznana nadczynność tarczycy, wówczas możemy mówić o większym ryzyku […]

Read More

Ginekolog Tarnowo Podgórne

Dr n. med. Magdalena Magnowska specjalizuje się również w prowadzeniu ciąż. Usługi medyczne położnictwa w gabinecie ginekologicznym w Tarnowie Podgórnym obejmują m.in.: diagnostyka wczesnej ciąży, nadzór nad ciążą przebiegającą prawidłowo, nadzór nad ciążą o podwyższonym ryzyku (ciąże mnogie, pacjentki obciążone chorobowo), wykonanie USG na aparacie 3D/4D – oceniające budowę anatomiczną płodu uwzględniające wady rozwojowe, ocenę […]

Read More