Makrosomia płodu – przyczyny – dr n. med. Magdalena Magnowska odpowiada


Dr n. med. Magdalena Magnowska wskazuje, że o makrosomii płodu mówimy, gdy przewidywana masa płodu przekracza 4000g. Poród siłami natury w takim przypadku może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem powikłań porodowych zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Poród taki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dystocji barkowej dla ciężarnej. Dodatkowe czynniki ryzyka występują w przypadku stwierdzonej cukrzycy ciążowej.

Dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń wskazuje, że przyczynami wystąpienia makrosomii płodu mogą być:

  • nadciśnienie tętnicze,
  • cukrzyca ciążowa,
  • otyłość,
  • skutek uboczny wielokrotnych porodów,
  • poród po terminie,
  • zaburzenia genetyczne matki.

Aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologiczne wskazują na rozważenie przeprowadzenia cięcia cesarskiego w przypadku wystąpienia makrosomii płodu. Nadmierna masa płodu jest również jednym z czynników ryzyka pęknięcia macicy podczas porodu u ciężarnych po przebytym wcześniej cięciu cesarskim. 

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa dr n. med. Magdaleny Magnowskiej w gabinecie lekarskim w Luboniu oraz umówienie się na wizytę pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników