Porody rodzinne w czasie epidemii – stanowisko PTGiP – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne


Stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzony 12 marca 2020 roku w dalszym ciągu nie został odwołany, co równoznaczne jest z dalszą koniecznością prewencji szerzenia zakażeń ze szczególną uwagą poświęconą ochronie grup pacjentów o zwiększonym ryzyku zachorowalności. Do grupy tej należą między innymi pacjentki w ciążach powikłanych, noworodki urodzone przedwcześnie, noworodki urodzone z wadami – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Należy zwrócić uwagę, że powstanie ogniska epidemicznego w szpitalu położniczym, poza poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjentek i personelu, wiąże się z wyłączeniem funkcjonowania takiego szpitala czy oddziału położniczego z sieci opieki położniczej rejonu. Sytuacja taka może stanowić zagrożenie opieki okołoporodowej na skalę kraju.

Zdaniem PTGiP decyzje o wstrzymaniu realizowania porodów rodzinnych powinny być utrzymane bez zmian, do czasu ustania epidemii, zgodnie z wcześniej wydanym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i Konsultantów Krajowych z zakresu położnictwa, a popartym w pełni przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. Umożliwienie bezkrytycznego wchodzenia osób potencjalnie zakażonych czy bezobjawowych nosicieli na sale porodowe i do oddziałów położniczych, może doprowadzić do rozwoju nowych ognisk epidemicznych. Konsekwencje takiej sytuacji mogłyby mieć katastrofalny wpływ zarówno na zdrowie ciężarnych, rodzących, personelu medycznego jak i na sprawność działania całego systemu opieki okołoporodowej – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Jeden poród rodzinny w obecności osoby zakażonej, pomimo stosowania wszystkich środków ochrony osobistej, może doprowadzić do zagrożenia innych rodzących i ich rodzin przebywających w tym czasie na danym oddziale, czego następstwem będzie wyłączeniem oddziału z systemu opieki okołoporodowej. Wobec powyższego, zdaniem PTGiP, zgodnie ze znaną doktryną medyczną, że lepiej przewidywać i działać wyprzedzając możliwe powikłania (profilaktyka) należy pozostawić decyzje o możliwości odbywania porodów rodzinnych indywidualnie każdemu świadczeniodawcy, który najlepiej zna swoje możliwości organizacyjne i możliwości zabezpieczenia epidemicznego.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników