Dr n. med. Magdalena Magnowska wskazuje, że o makrosomii płodu mówimy, gdy przewidywana masa płodu przekracza 4000g. Poród siłami natury w takim przypadku może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem powikłań porodowych zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Poród taki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dystocji barkowej dla ciężarnej. Dodatkowe czynniki ryzyka występują w przypadku […]

Read More