Postępowanie u kobiet z nadciśnieniem tętniczym w ciąży – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne


Podział nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze w okresie ciąży można podzielić na dwa stany kliniczne:

– nadciśnienie tętnicze przewlekłe — występujące przed ciążą lub rozpoznane przed 20. tygodniem ciąży i utrzymujące się zazwyczaj sześć tygodni i dłużej po porodzie, które może zostać zaklasyfikowane jako: 

  • NT pierwotne; 
  • NT wtórne; 

 stany nadciśnieniowe związane z ciążą, w obrębie których rozróżnia się: 

  • NT wywołane ciążą — rozwijające się po 20. tygodniu ciąży i ustępujące zazwyczaj w ciągu sześciu tygodni po porodzie;
  • stan przedrzucawkowy.

Diagnostyka nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży

U kobiet z podwyższonymi wartościami RR w gabinecie lekarskim wskazane jest wykluczenie efektu białego fartucha i potwierdzenie rozpoznania NT w pomiarach RR poza gabinetem lekarskim — wykonanie całodobowej rejestracji RR lub pomiarów domowych RR. Definicja NT w ciąży opiera się na wartościach RR uzyskanych w gabinetowych pomiarach ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze należy rozpoznać, jeśli skurczowe RR ≥ 140 mm Hg i/lub rozkurczowe RR ≥ 90 mm Hg. Nadciśnienie tętnicze w ciąży można zaklasyfikować jako łagodne (140–159/90–109 mm Hg) lub ciężkie (≥ 160/110 mm Hg) – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży

U kobiet w okresie rozrodczym należy wdrażać zasady modyfikacji stylu życia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Szczególny nacisk powinien zostać położony na elementy o potencjalnym wpływie na dobrostan płodu: zaprzestanie palenia, spożycia alkoholu i zmniejszenie masy ciała. Lekarz prowadzący ciąży rozważa również wdrożenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego oraz nadzoruje wyniki ogólnego badania moczu, pod kątem możliwości wystąpienia tzw. białkomoczu. Niezbędne może okazać się również jednoczesne prowadzenie opieki lekarza kardiologa.

Dr n. med. Magdalena Magnowska posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i prowadzeniu ciąż pacjentek z nadciśnieniem tętniczym.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników