TEL. 691 051 851TEL. 691 051 851TEL. 691 051 851

TEL. 691 051 851

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. MAGDALENA MAGNOWSKA SPECJALISTA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

TEL. 691 051 851

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. MAGDALENA MAGNOWSKA SPECJALISTA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

TEL. 691 051 851

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. MAGDALENA MAGNOWSKA SPECJALISTA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Fachowość

dr n. med. Magdalena Magnowska posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie. W 2003 roku ukończyła studia medyczne i otrzymała…

Czytaj dalej
Usługi

dr n. med. Magdalena Magnowska zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób kobiecych narządów rodnych. W trakcie…

Czytaj dalej
Praca_w_szpitalu

dr n. med. Magdalena Magnowska zatrudniona jest w szpitalu w Poznaniu przy ulicy Polnej w Klinice Onkologii…

Czytaj dalej
Antykoncepcja / ciąża

dr n. med. Magdalena Magnowska udziela porad przedkoncepcyjnych oraz opiekuje się pacjentkami ciężarnymi. Wykonuje USG w ciąży…

Czytaj dalej
Aktualności
Porody rodzinne w czasie epidemii – stanowisko PTGiP – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 21 stycznia 2021 | Brak komentarzy

Stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzony 12 marca 2020 roku w dalszym ciągu nie został odwołany, co równoznaczne jest z dalszą koniecznością prewencji szerzenia zakażeń ze szczególną uwagą poświęconą ochronie grup pacjentów o zwiększonym ryzyku zachorowalności. Do grupy tej należą między innymi pacjentki w ciążach powikłanych, noworodki urodzone przedwcześnie, noworodki urodzone z wadami – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Należy zwrócić uwagę, że powstanie ogniska epidemicznego w szpitalu położniczym, poza poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjentek i personelu, wiąże się z wyłączeniem funkcjonowania takiego szpitala czy oddziału położniczego z sieci opieki położniczej rejonu. Sytuacja taka może stanowić zagrożenie opieki okołoporodowej na skalę kraju.

Zdaniem PTGiP decyzje o wstrzymaniu realizowania porodów rodzinnych powinny być utrzymane bez zmian, do czasu ustania epidemii, zgodnie z wcześniej wydanym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i Konsultantów Krajowych z zakresu położnictwa, a popartym w pełni przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. Umożliwienie bezkrytycznego wchodzenia osób potencjalnie zakażonych czy bezobjawowych nosicieli na sale porodowe i do oddziałów położniczych, może doprowadzić do rozwoju nowych ognisk epidemicznych. Konsekwencje takiej sytuacji mogłyby mieć katastrofalny wpływ zarówno na zdrowie ciężarnych, rodzących, personelu medycznego jak i na sprawność działania całego systemu opieki okołoporodowej – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Jeden poród rodzinny w obecności osoby zakażonej, pomimo stosowania wszystkich środków ochrony osobistej, może doprowadzić do zagrożenia innych rodzących i ich rodzin przebywających w tym czasie na danym oddziale, czego następstwem będzie wyłączeniem oddziału z systemu opieki okołoporodowej. Wobec powyższego, zdaniem PTGiP, zgodnie ze znaną doktryną medyczną, że lepiej przewidywać i działać wyprzedzając możliwe powikłania (profilaktyka) należy pozostawić decyzje o możliwości odbywania porodów rodzinnych indywidualnie każdemu świadczeniodawcy, który najlepiej zna swoje możliwości organizacyjne i możliwości zabezpieczenia epidemicznego.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Badanie USG przed 10. tygodniem ciąży – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 20 grudnia 2020 | Brak komentarzy

Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przebiegu ciąży. Zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży: między 11. a 14. tygodniem, między 18. a 22. tygodniem oraz po 30. tygodniu ciąży. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu i rozwoju ciąży, lekarz może zlecić dodatkowe badania USG i inne testy – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne. 

Badanie ultrasonograficzne w 10. tygodniu ciąży powinno być wykonywane sondą dopochwową. Celem badania ultrasonograficznego przed 10 tygodniem ciąży, wykonywanego ze wskazań lekarskich jest: 

 • potwierdzenie obecności ciąży wewnątrzmacicznej lub stwierdzenie ciąży o nieznanej lokalizacji (uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego),
 • ocena wieku ciążowego – na podstawie długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu oraz średnicy pęcherzyka ciążowego,
 • ocena obecności pęcherzyka ciążowego – pomiar pęcherzyka ciążowego, położenie w jamie macicy, liczba pęcherzyków ciążowych, 
 • liczba zarodków, kosmówek i owodni,
 • ocena pęcherzyka żółtkowego,
 • ocena obecności zarodka – obecności czynności serca FHR,
 • ocena narządów płciowych – macicy wraz z szyjką (kształt regularny, nieregularny), budowa (prawidłowa, nieprawidłowa – wady, mięśniaki). Zatoka Douglasa powinna być zbadana pod kątem obecności wolnego płynu

Informując ciężarną o wyniku badania ultrasonograficznego, należy zwrócić uwagę na ograniczenia tej metody, nie pozwalające na 100% określenie prawidłowego rozwoju płodu. Należy również podkreślić, że zarówno wszelkie odstępstwa od stanu prawidłowego w budowie płodu, narządów płciowych ciężarnej oraz wszelkie inne niepokojące objawy zdiagnozowane podczas badania, powinny zostać uwzględnione w opisie badania. Niedopuszczalne jest ustne przekazywanie tego rodzaju informacji, bez umieszczenia stosownej notatki w wyniku badania USG – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.  

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Zespół Downa – czynniki ryzyka wystąpienia choroby u dziecka – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne 
By MagdalenaMagnowska On 22 listopada 2020 | Brak komentarzy

zacuje się, że zespół Downa występuje z częstością 1 na 800 żywych urodzeń, natomiast 60 proc. ciąż z trisomią 21 chromosomu u zarodka kończy się poronieniem samoistnym. Nierozdzielenie chromosów 21. może pojawić się zarówno w komórkach ojcowskich, jak i matczynych. Uszkodzenie występuje jednak częściej w komórkach matek. Jakie są znane medycynie czynniki ryzyka występowania tej choroby? – odpowiada dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne. 

Choroby genetyczne zazwyczaj są powodowane przez zmiany w obrębie chromosomów lub genów. Większość z nas materiał genetyczny ma zapisany w 46 chromosomach – 23 odziedziczonych od matki i 23 odziedziczonych od ojca. Posiadanie większej lub mniejszej liczby chromosomów jest najczęściej wadą letalną, śmiertelną dla płodu. Wyjątkiem w tym zakresie jest zespół Downa, w którym chorzy mają dodatkowy 47 chromosom – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne. 

Czynnikiem ryzyka występowania zespołu Downa jest m.in. wiek zajścia w ciążę. W przypadku kobiet 20-letnich ryzyko urodzenia chorego dziecka wynosi 1:1667, natomiast dla kobiet po 35 r.ż. ryzyko to zwiększa się do aż 1:387. Najnowsze dane wskazują, że również wiek ojca powyżej 50 r.ż. zwiększa to ryzyko.

W badaniach wskazuje się, że zbyt mała ilość substancji odżywczych, takich jak między innymi kwas foliowy w organizmie matki może doprowadzić do niektórych wad u rozwijającego się dziecka. U większości ciężarnych kobiet w Europie odnotowywane są niedobory tej substancji. Stąd ciągle aktualny pozostaje problem właściwej suplementacji folianami kobiet planujących ciążę oraz kobiet ciężarnych – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne. 

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Postępowanie u kobiet z nadciśnieniem tętniczym w ciąży – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 15 września 2020 | Brak komentarzy

Podział nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze w okresie ciąży można podzielić na dwa stany kliniczne:

– nadciśnienie tętnicze przewlekłe — występujące przed ciążą lub rozpoznane przed 20. tygodniem ciąży i utrzymujące się zazwyczaj sześć tygodni i dłużej po porodzie, które może zostać zaklasyfikowane jako: 

 • NT pierwotne; 
 • NT wtórne; 

 stany nadciśnieniowe związane z ciążą, w obrębie których rozróżnia się: 

 • NT wywołane ciążą — rozwijające się po 20. tygodniu ciąży i ustępujące zazwyczaj w ciągu sześciu tygodni po porodzie;
 • stan przedrzucawkowy.

Diagnostyka nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży

U kobiet z podwyższonymi wartościami RR w gabinecie lekarskim wskazane jest wykluczenie efektu białego fartucha i potwierdzenie rozpoznania NT w pomiarach RR poza gabinetem lekarskim — wykonanie całodobowej rejestracji RR lub pomiarów domowych RR. Definicja NT w ciąży opiera się na wartościach RR uzyskanych w gabinetowych pomiarach ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze należy rozpoznać, jeśli skurczowe RR ≥ 140 mm Hg i/lub rozkurczowe RR ≥ 90 mm Hg. Nadciśnienie tętnicze w ciąży można zaklasyfikować jako łagodne (140–159/90–109 mm Hg) lub ciężkie (≥ 160/110 mm Hg) – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży

U kobiet w okresie rozrodczym należy wdrażać zasady modyfikacji stylu życia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Szczególny nacisk powinien zostać położony na elementy o potencjalnym wpływie na dobrostan płodu: zaprzestanie palenia, spożycia alkoholu i zmniejszenie masy ciała. Lekarz prowadzący ciąży rozważa również wdrożenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego oraz nadzoruje wyniki ogólnego badania moczu, pod kątem możliwości wystąpienia tzw. białkomoczu. Niezbędne może okazać się również jednoczesne prowadzenie opieki lekarza kardiologa.

Dr n. med. Magdalena Magnowska posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i prowadzeniu ciąż pacjentek z nadciśnieniem tętniczym.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Wynik badania cytologicznego – dr n. med. Magdalena Magnowska, Luboń, Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 20 sierpnia 2020 | Brak komentarzy

Badanie cytologiczne wykonuje się w celu profilaktyki i diagnostyki raka szyjki macicy. Badanie cytologiczne (cytologia) polega na pobraniu komórek z tarczy i…

Kwas foliowy w ciąży – dr n. med. Magdalena Magnowska – specjalista ginekolog-onkolog Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 11 lipca 2020 | Brak komentarzy

Kwas foliowy to jedna z najważniejszych witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju oraz wzrastania płodu i noworodka. Kwas foliowy powinien być przyjmowany zarówno…

Makrosomia płodu – przyczyny – dr n. med. Magdalena Magnowska odpowiada
By MagdalenaMagnowska On 17 czerwca 2020 | Brak komentarzy

Dr n. med. Magdalena Magnowska wskazuje, że o makrosomii płodu mówimy, gdy przewidywana masa płodu przekracza 4000g. Poród siłami natury w takim…

Antybiotyki w ciąży
By MagdalenaMagnowska On 13 maja 2020 | Brak komentarzy

Antybiotyki w ciąży – czy można je stosować? Odpowiada dr n. med. Magdalena Magnowska – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz…

Badanie TSH w ciąży u dr n. med. Magdaleny Magnowskiej – ginekolog-położnik w Tarnowie Podgórnym
By MagdalenaMagnowska On 8 kwietnia 2020 | Brak komentarzy

Badanie TSH to jedno z pierwszych badań, które zlecane jest w trakcie ciąży przez dr n. med. Magdalenę Magnowską -…

Położnictwo Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 13 stycznia 2018 | Brak komentarzy

Dr n. med. Magdalena Magnowska specjalizuje się również w prowadzeniu ciąż. Usługi medyczne położnictwa w gabinecie ginekologicznym w Tarnowie Podgórnym obejmują m.in.:

Ginekolog Tarnowo Podgórne